jaromir-psycholog.jpg

Trápí Vás problémy ve vztazích, v partnerství či v rodině? Prožíváte životní krizi? Trpíte depresí, strachem smutkem? Nebo jen chcete získat více sebevědomí a umět lépe komunikovat? Psycholog může pomoci.

Zabývejme se společně tím, co vás trápí. Hledejme možnosti změny a zlepšení. Intenzivní práce „na sobě“ v rámci odborného vedení není určena pouze pro lidi nemocné, ale může pomoci zlepšit kvalitu života i lidem bez vážných problémů, kteří mají chuť hledat a objevovat sami sebe a svoji přirozenost.

Jako klinický psycholog dále nabízím:

  • Intervence pro dospělé.
  • Psychologické poradenství
  • Podpůrná terapie
  • Krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé psychologické vedení
  • Krizová intervence
  • Rozvoj osobnosti

V rámci psychologického poradenství využívám přístupy, které vycházejí z principů Gestalt terapie a Pesso Boyden Psychomotorické Psychoterapie (PBSP

Jako cvičný psycholog a případový supervizor studentů Institutu vzdělávání v Gestalt terapii (IVGT) nabízím:

  • Cvičná sebezkušenost pro studenty Gestalt terapie i jiných přístupů
  • Individuální a skupinová případová supervize v Gestalt modalitě

Dále se věnuji:

  • Spolupráce s Psychosomatickou klinikou v Praze, kde jsem zaměstnán na částečný úvazek jako klinický psycholog a psychoterapeut

Jako klinický psycholog jsem zařazen do systému kontinuálního vzdělávání ve zdravotnictví - navštěvuji workshopy, kurzy, konference. Pravidelně absolvuji supervizi svojí práce (supervizoři: Mgr. J. Knop, MUDr. H. Fišerová)

V případě jakýchkoliv otázek mě neváhejte kontaktovat.

Můj způsob práce Psychologa – co můžete očekávat:

Jako psycholog využívám své znalosti a zkušenosti tím, že v rámci dialogu pomáhám klientovi uvědomit si více věcí ohledně jeho problému,  osobnosti a  situace. Dále podporuji v krocích ke změnám, ke kterým se klient sám prostřednictvím společné práce odhodlá. Nevystupuji  jako ten, který ví, jak by měl klient žít, co je pro něj nejlepší, nejsem tedy odborníkem na jeho život.

Přestože se naše živnost nazývá Psychologické poradenství, nemá povahu skutečných rad v podobě toho, co by měl klient dělat, protože to v rámci individuálního přístupu nelze objektivně říci. Odpověď či řešení je v  klientovi, nikoli v psychologovi. Možná řešení problémů či situací se objevují tehdy, když se dostáváme do plnějšího kontaktu se sebou - svým prožíváním, pocity a potřebami. Jako psycholog tedy pomáhám klientovi lépe "vidět" to, co mu chybí či překáží, aby mohl žít lépe v souladu se svými potřebami, možnostmi i omezeními.

Společnou práci tvoří zaměření se na to, co klient „přináší“ jako svůj problém a nebo to, co se objevuje v situaci mezi mnou a klientem. Toto s ním sdílím, reflektuji co vidím, slyším, co sám v danou chvíli s klientem prožívám. Převažující formou je dialog, ale někdy  využívám  i některé techniky či experimenty.  Vytvářím podpůrné prostředí, zdůrazňuji potřeby klienta a pomáhám k jejich uvědomění. Jako psycholog mám odpovědnost za svůj díl práce, klient má zase za svůj.

Na prvních sezeních si ujasňujeme podmínky práce (domluva o ceně a placení, časové perspektivě a setkávání), očekávání klienta a také cíl  naší práce – tzn. to, k čemu bychom měli dojít, s čím pomoci; jak poznáme, že naše práce byla úspěšná či smysluplná. Cíl může být později po vzájemné domluvě změněn či doplněn.

Často se stává, že klient přichází s nějakou představou o sobě, o povaze problému, o druhých, či o světě, ale postupně přichází na to, že je to jinak, než si myslel či představoval. Jako psycholog zde nejsem proto, abych klientovi potvrdil správnost jeho pohledu, ale abych mu umožnil si svoje představy ověřit, prozkoumat či konfrontovat. Může se potom  stát, že klient "odchází" s “něčím jiným", než si myslel, že „dostane“.

Časová perspektiva společné práce se odvíjí od konkrétního problému či potíží, ale také od toho,  kolik času (společných sezení) je klient “ochoten do práce na sobě investovat". Jinak vypadá práce v podobě krizové intervence (několik sezení, v situaci krize, která jsou jasně zaměřena) a jinak dlouhodobá práce s tématy, které souvisí s historií klienta,  jeho dětstvím či dlouhodobějším vývojem potíží.

Rozhodnout se k "práci na sobě" obnáší ochotu "otevírat se" a konfrontovat i s věcmi (pocity, skutečnostmi), které nemusí být příjemné, ale jejichž rozpoznání, znovuprožití a následné zpracování může pomoci k obnovení duševní rovnováhy a zlepšení kvality života.

 

Soukromou praxi Psychologické poradenství poskytuji pod IČ: 72133821, nabízím psychologické a psychoterapeutické služby. Soukromá praxe nespadá mezi zdravotnické zařízení a zdravotnické služby.

Spolupracuji

Client 1

LOGO3

Klinický psycholog, psychoterapeut a supervizor s atestací, funkční specializací a registrací. Člen Evropské Asociace pro Gestalt terapii.

KONTAKT

Belgická 23, Praha 2, (blízko metra Náměstí Míru)

kontakt@psycholog-praha.net

+420 724 053 530

Jaromír Chrášťanský - ZnamyLekar.cz

Search